Loga konference

“Čechova ultrazvuková konference”

ULTRAZVUK A ZOBRAZOVÁNÍ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ

celostátní konference s mezinárodní účastí ve spolupráci s Fetal Medicine Foundation (Londýn) 

Pořadatel: Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP

Odborný garant akce: prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.


Program k tisku,  zde (v pdf ke stažení)


Místo konání: Clarion Hotel Olomouc 15-17.září 2016

Akce č.  44258 má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK  jako akce kontinuálního vzdělávání.Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Číslo akreditace 0004/16/2006
Počet kreditů: 14

Akce akreditována u České asociace sester (ČAS) pod číslem bude stanoveno.

Účastníci obdrží certifikát FMF o absolvování teoretické části screeningu v I. trimestru.

Pozvaní přednášející:

Jiří Sonek (USA),  Carl Weiner (USA), František Grochal (Slovensko),

Michal Zikán, Filip Fruhauf, Miroslav Břešťák, Viktor Tomek,  Marian Kacerovský,  Pavel Vlašín, Dagmar Smetanová,  Karel Hodík, Martin Hynek, Erik Dosedla, Pavel Calda 

8:25 – 8:30 Zahájení konference


ČTVRTEK 15. ZÁŘÍ 2016

14:00-19:00 Registrace
16:00-18:00 Odborný program

KURZ

Ultrazvuková diagnostika patoligií malé pánve (terminologie IOTA)

Michal Zikán, Daniela Fischerová

16:00 Jak popisovat pánevní nádory? (terminiologie IOTA-  International Ovarian Tumor Analysis) Michal Zikán (1.LF UK a VFN, Praha)

17:00 Benigní, nebo maligní? (krok za krokem popis nádorů na videosmyčkách) Filip Fruhauf  (1.LF UK a VFN, Praha)

18:00 Diskuze

18:30-20:00 Zasedání výboru ČSUPG ČLS JEP a regionálních zástupců

 PÁTEK 16. ZÁŘÍ 2016

7:00 – 16:00 Registrace
8:25 – 8:30   Zahájení konference
8:30 – 10:30 Odborný program

Předčasný porod

8:30-8:50 Předčasný porod – novinky v roce 2016 Marian Kacerovský (Fakultní nemocnice Hradec Králové) 20 min.

8:50- 9:10 Ultrazvuková diagnostika a předčasný porod  Radim Špaček (Fakultní nemocnice Hradec Králové) 20 min.

9:10-9:30 Gestageny a předčasný porod Marian Kacerovský (Fakultní nemocnice Hradec Králové) 20 min.

9:30-9:45 Cerkláž dnes – indikace a provedení  Marian Kacerovský (Fakultní nemocnice Hradec Králové) 15 min.

9:45-10:00 Diskuze


STATE OF THE ART LECTURE

10:00 – 10:30  Predikce předčasného porodu a časné preeklampsie stanovením cfRNA v mateřské plazmě. (FutureBIRTH: Prediction of early preterm birth and early preeclampsia using maternal plasma cfRNA.) Carl P. Weiner  30 min.

KE Krantz Professor and Chair, Obstetrics and Gynecology Division Head, Maternal Fetal Medicine Professor, Molecular and Integrative Physiology Director, Center for the Developmental Origins of Adult Health and Disease University of Kansas School of Medicine Kansas City

10:30 – 11:00 Přestávka


11:00 – 13:00 Odborný program


STATE OF THE ART LECTURE

11:00-11:30 Výcvik ke zvládnutí kritických stavů v porodnictví  (Training for Obstetric Emergencies – THE PROMPT WAY)  Carl P. Weiner  30 min

11:30-11:45 Diskuze

Prenatální diagnostika

11:45-12:10 Biologické limitace NIPS testování: teorie a praxe. Martin Hynek (Gennet, Praha) 25 min.

12:10-12:25  Výhody využití cíleného sekvenování v neinvazivním prenatálním testování. Putzová M.1,2, Hasch M.1, Šubrt I.3, Michal M.1  (1Bioptická laboratoř, s.r.o., 2 UBLG FN Motol, 3Ústav lékařské genetiky, FN Plzeň) 15 min.

12:25-12:35 Může neinvazivní prenatální diagnostika zlepšit záchyt Downova syndromu v České populaci bez vedlejších negativních dopadů? Antonín Šípek jr., Vladimír Gregor, Antonín Šípek sr, Pavel Calda (Centrum fetální medicíny Praha, Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Thomayerova nemocnice) 10 min.

12:35 Rizika invazivní výkonů prenatální diagnostiky: čas na změnu pohledu? Martin Hynek (Gennet, Praha) 15 min.

10 min diskuze

13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 16:30 Odborný program

14:00 Vrozené vývojové vady dělohy – nová klasifikace a diagnostika dle ESHRE/ESGE 2013. Dagmar Smetanová (Gennet Praha)  15 min.

STATE OF THE ART LECTURE

14:15 Nádory dutiny břišní plodu. Fetal abdominal tumors.   Jiří Sonek (Dayton, USA) 30 min.

Diskuze

LIVE demonstrace ultrazvukových vyšetření –  Miroslav Břešťák, Viktor Tomek

15:00- 15:30 Vyšetření plodu na konci I. trimestru (Miroslav Břešťák)

15:30-16:00 Vyšetření srdce plodu ve 20 – 22. týdnu těhotenství  (Viktor Tomek)

16:00-16:30 Dopplerovská vyšetření v těhotenství (Miroslav Břešťák)

16:30  Zakončení prvního dne konference
 19:00 – 24:00 Společenský večer s programem: Pianista a zpěvák Elton Lodewyk a později diskotéka.


SOBOTA 17. ZÁŘÍ 2016

8:00 – 14:00 Registrace
8:35 – 14:00 Odborný program

PREEKLAMPSIE – DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT

8:35 – 8:50
Screening preeklampsie – pravda nebo fikce? Peter Bisták (Gyn.-por.odd., Nemocnice Třebíč) 15 min.

8:50-9:05
Prevence  a management preklampsie ve II a III. trimestru. Sergiu Leahomschi, Pavel Calda  (1.LF UK a VFN, Praha)  15 min

9:05-9:20  Diskuze 15 min

Gestační diabetes mellitus

9:20 Význam ultrazvukové diagnostiky v péči o těhotné s pregestačním diabetem. Ivana Špálová (Gyn.por. klinika 2.LF a FN Motol, Praha) 25 min

9:45 Co nám přinesla nová kriteria pro hodnocení GDM? Tereza Šmrhová-Kovács (Gynpraxe, Tábor), Pavel Calda (Centrum fetální medicíny 1. LF UK a VFN Praha) (20 minut)

10:05 Diskuze 10 min

Císařský řez, diagnostika a management komplikací

10:15 Gravidita v jizvě po SC – diagnostika, léčba, naše výsledky. Zdeněk Žižka, Zdeňka Fartáková, Pavel Calda (Centrum fetální medicíny LF1 a VFN, Praha) 15 min.

10:30 Ultrazvuková diagnostika a možnosti podpůrné terapie hojení jizvy po císařském řezu. Erik Dosedla1, Michaela Novotná, Zdeněk Žižka, Pavel Calda (1Gyn.-pôr. klinika LF UPJŠ, 1. súkromná nemocnica Košice-Šaca, Centrum fetální medicíny LF1 a VFN, Praha) 15 min.

10:45 -11:00 Diskuze

11:00- 11:30 Přestávka


Vrozené vady plodu

11:30
Pes equinovarus – prenatální diagnostika a outcome  v centru Gennet 2005 – 2015. Dagmar Smetanová, D. Stejskal, M. Hynek, S. Březinová (Gennet, Praha)  10 min.

11:40
Chondrodysplazia punctata – diferenciálne diagnostická enigma František Grochal, Nadežda Mišovicová, Hubert Poláček, Martina Hikkelová  (Slovensko) 20 min.

12:00 Prenatální diagnostika tumorů  u plodu. Pavel Vlašín (Centrum prenatální diagnostiky, Brno) 15 min.

12:15 Diskuze 10 min.

12:25 Léčba srdečních onemocnění prenatálně – reálná vize nebo vizionářství ? Viktor Tomek (Kardiocentrum FN Motol) 20 min.

12:45
Heterokaryotypická gravidita.  František Grochal (Slovensko) 15 min.

13:00 Diskuze 10 min.

13:10 Přínos vyšetření microarray u plodů s vysokým šíjovým projasněním v I.trimestru Sabina Březinová, Dagmar Smetanová, Martin Hynek, Eva Hlavová, Věra Bečvářová, Marie Trková (Gennet, Praha) 10 minut

13:20 Co ještě zajímá budoucí matky? Novorozenecký screening!  Věra Franková (Ústav dědičných metabolických poruch VFN a  1.LF UK, Praha) 15 min.

13:35 Dynamická fokuzace – proč a jak správně fokuzovat sonograf. Ladislav Doležal (Ústav lékařské biofyziky, LF UP Olomouc) 15 min.

13:50 CCAM – kazuistika. Peter Plevák, Dagmar Smetanová (Gennet s.r.o.) 10 min.

14:00  Zakončení konference

14:10 Oběd


Program k tisku zde (v pdf ke stažení)